Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.81.541

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 18 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie uzupełnienia przepisu art. 20 i 21 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych

Art.  1.

Do art. 20 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych (Dzien. Ustaw P. P. № 67 poz. 401) dodaje się, jako ustęp drugi, przepis następujący:

"Na obszarze b. dzielnicy pruskiej osoby takie ulegać będą z wyroków sądów powiatowych karze więzienia do sześciu miesięcy lub grzywny do 10 tysięcy marek".

Art.  2.

Do art. 21 ustawy, wskazanej w art. 1 niniejszego rozporządzenia dodaje się na końcu wyrazy "na obszarze zaś b. dzielnicy pruskiej w porozumieniu z Ministrem tej dzielnicy".

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.