Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.6.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 1918 r.

DEKRET
RADY REGENCYJNEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO
w przedmiocie uzupełnienia przepisów dla woźnych.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO postanowiliśmy i stanowimy, jak następuje:
Art. 6. przepisów dla woźnych sądowych (Dzien. Praw № 4, poz. 7) uzupełnia się w sposób następujący:

"przepis powyższy nie stosuje się do doręczenia wezwań i zawiadomień w sprawach, ulegających właściwości Sądów Pokoju".

Dano w Warszawie, dnia 10 czerwca 1918 r.