Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.43.265

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 18 maja 1920 r.
w przedmiocie uzupełnienia Postanowień Taryfowych, stanowiących część II Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dnia 1 czerwca 1920 r.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw Nr 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Nr 43. Dziennik Ustaw. Polski Nr 82) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby z dn. 1 czerwca 1920 r. Postanowienia Taryfowe, stanowiące część II-ą Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, uzupełnione zostały następującym punktem 18a:

"18a-Przy przesyłkach węgla kamiennego, koksu i brykietów z kopalń Zagłębia Dąbrowskiego, połączonych bocznicami ze stacjami Myszków, Zawiercie, Łazy, Ząbkowice, Dąbrowa, Będzin, Sosnowice i Granica okręgu Warszawskiego i Zagórze, Kazimierz, Sosnowice i Sławków okręgu Radomskiego, przewoźne oblicza się za ogólną odległość przewozu od kopalń do stacji przeznaczenia, określoną przez sumowanie odległości bocznicowych z odległościami od wyżej wymienionych stacji do stacji przeznaczenia. Tak jedne, jak drugie odległości podane są w zeszycie B. Tymczasowego Wykazu odległości"

Warszawa, dnia 18 maja 1920 r.