Uzupełnienie postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Austrją. - Dz.U.1923.46.314 - OpenLEX

Uzupełnienie postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Austrją.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.46.314

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 marca 1923 r.
w przedmiocie uzupełnienia postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Austrją.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 września i 16 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 83, poz. 746 i № 104 poz. 962) o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Austrją uzupełnia się następująco:

Postanowienia przewozowe.

W punkcie 2) do artykułu 6 (Treść listu przewozowego), ust. b), w wierszu 4 i 5, po słowach: "Petrovice ve Slezsku - Breclawa" dodać: "Bernhardsthal", a w wierszu 7, po słowach "nie przyjmuje się" zamieścić słowa:

"Graniczne stacje przejściowe są następujące:

1)
na granicy polsko-czeskosłowackiej:
Petrovice ve Slezsku(Piotrowice na Śląsku)
Tĕšin státni nádrazi(Cieszyn gł. dworzec)
Zwardoń
Sucha Hora
Orlov na Slovensku(Orłó wna Słowacczyźnie)
Medzi Laborce
Ławoczne;
2)
na granicy czeskosłowacko-austrjackiej:
Czeskosłowackie:Austrjackie:
Horní Dvořiště - ČeskySummerau,
Heršlák
České VeleniceGmünd Stadt
ŠatovUnterretzbach
Hevlin nad DyjiLaa Bundesbahnhof
Novosedly-DrnoholecWildendurubach
BřeclavaBernhardsthal
Devinska Nova VesMarchegg
Bratislava PetrzelkaKittsee"

Postanowienia taryfowe.

Wagony prywatne.

W punkcie 1) ust. II w wierszu dziesiątym po słowie "Breclava" dodać "Bernhardsthal".

§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.