Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.67.434

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lipca 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia postanowień artykułu 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 13 lipca 1929 r. o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkół średnich ogólnokształcących, seminarjów nauczycielskich i preparand, oraz wizytatorów szkół (Dz. U. Rz. P. № 65 p. 433) zarządza się co następuje:
§  1. Punkt 5 art. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. Rz. P. № 74, poz. 507 uzupełnia się przez dodanie następującego ustępu:

"Dyrektorowie (przełożone) wszystkich państwowych szkół średnich i seminarjów nauczycielskich otrzymują djety wedle norm, przepisanych dla urzędników państwowych VI stopnia służbowego, a wizytatorawie szkół według norm, przepisanych dla urzędników państwowych V stopnia służbowego".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.