Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.25.142

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 2 marca 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia listy stowarzyszeń i organizacji, uprawnionych do wysyłania swych przedstawicieli do Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu.

Na podstawie art. 3 p. 3 ustawy z dnia 15 lipca 1920 roku o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. Ust. Rz. P. № 79 poz. 527) zarządzam co następuje:
§  1. Do listy stowarzyszeń i organizacji uprawnionych do wysyłania swych przedstawicieli do Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu (§ 3 rozporządzenia z dnia 30 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 107 poz. 703) włączą się następujące stowarzyszenia i organizacje:
Liczba przedstawicieli
1.Izba Handlowa i Przemysłowa w Bydgoszczy1
2.Izba Handlowa i Przemysłowa w Toruniu1
3.Izba Handlowa i Przemysłowa w Grudziądzu1
4.Izba Rolnicza Wielkopolska w Poznaniu1
5.Izba Rolnicza Pomorska w Toruniu1
6.Centrala Związku Kupców w Warszawie1
§  2. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.