Art. 13. - Uzupełnienie i zmiany w ustawie z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego. - Dz.U.1922.30.239 - OpenLEX

Art. 13. - Uzupełnienie i zmiany w ustawie z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.239

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1922 r.
Art.  13. 3

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

3 Art. 13 według numeracji ustalonej przez obwieszczenia z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.35.304) zmieniającego nin. ustawę z dniem 21 maja 1922 r.