Art. 11. - Uzupełnienie i zmiany w ustawie z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego. - Dz.U.1922.30.239 - OpenLEX

Art. 11. - Uzupełnienie i zmiany w ustawie z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.239

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1922 r.
Art.  11. 1

Ustawa niniejsza ma zastosowanie do wszystkich spraw wszczętych i niezakończonych na mocy ustawy z 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego (Dz. U. R. P. № 42, poz. 249).

1 Art. 11 dodany przez obwieszczenia z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.35.304) zmieniającego nin. ustawę z dniem 21 maja 1922 r.