Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.39.242

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 26 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia art. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w sprawie przewożenia i ekshumacji zwłok (Dz. Ust. № 42 poz. 257, 1920 r.

Na zasadzie art. 2 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Praw № 63 poz. 371) oraz art. 24 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących nagminnie (Dz. Ust. № 67 poz. 402), w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, uzupełniam art. 7 rozporządzenia w sprawie przewożenia i ekshumacji zwłok (Dz. Ust. z r. 1920 № 42 poz. 257) przez dodanie na końcu tego artykułu słów następujących: "w Warszawie-Komisarza Rządu. Władze administracyjne II instancji, względnie Komisarz Rządu w Warszawie, udzielają swego zezwolenia, zgodnie z wnioskiem właściwych Wojewódzkich (Okręgowych) Urzędów Zdrowia".