Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.87.635

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 października 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia art. 3 ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz. Ust. Rz. P. № 65 poz. 395).

Art.  1.

Zdanie pierwsze art. 3 ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz. Ust. Rz. P. № 65 poz. 395) uzupełnia się przez dodanie po słowie "kolejowej" słowa "górniczej".

Wskutek tego zdanie pierwsze art. 3 wspomnianej ustawy otrzymuje brzmienie następujące:

"Do zakresu działania wojewody należą wszelkie sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw, przekazanych administracji wojskowej, sądowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej, górniczej i pocztowo-telegraficznej oraz urzędów ziemskich".

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.