§ 3. - Uzupełnienie § 2 rozporządzenia z dn. 31 maja 1922 r. w przedmiocie spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.72.710

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 1924 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.