Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.109.716

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 26 października 1920 r.
w sprawie uzupełnień przepisów kolejowych ajencji celnych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14 poz. 152), konstytucyjnie; zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu zarządzam co następuje:
Z dniem 25 listopada 1920 r. w ogłoszonych w Dzienniku Ustaw № 12 i dnia 13 lutego 1920 r. (poz. 67) "Tymczasowych przepisach o ajencjach celnych polskich kolei państwowych" wprowadza się przytoczone uzupełnienia:

w części d. "Taksa opłat za roboty fizyczne"

ustanawia się opłata za rewizję pełnych ładunków wagonowych z wyładowaniem nie więcej niż połowy towaru, za naładowanie tej części towaru z powrotem do wagonu i ważenie na wadze setnej (rubryka 4) i za rewizję pełnych ładunków wagonowych bez wyładowania części tychże z przeważeniem lun bez przeważenia towaru na wadze setnej (rubryka 5) dla następujących towarów:

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Prócz zmian powyższych należy 173 pozycję (artykuł) Taryfy celne (rubryka 1) uzupełnić uwagą następującej treści: "Przedmioty wymienione w poz. 173, przewożone w opakowaniu (skrzyniach, kratówkach, ramach), podlegają opłacie za roboty fizyczne o 100% droższej".