§ 5. - Uznawanie stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.14.61

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1958 r.
§  5.
1.
Wnioski o uznanie stopni oficerskich wymienionych w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 2 rozpatruje komisja powołana przez Ministra Obrony Narodowej.
2.
Wnioski o uznanie stopni oficerskich wymienionych w § 2 ust. 1 nie podlegają rozpatrzeniu. Komisja bada jedynie, czy załączone do wniosku dokumenty stwierdzają nadanie stopnia oficerskiego.
3.
Do składu komisji rozpatrującej wnioski, o których mowa w § 1, zaprasza się również przedstawiciela Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.