§ 4. - Uznawanie stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.14.61

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1958 r.
§  4.
Wojskowi komendanci rejonowi opiniują złożone wnioski oraz zgłaszają swoją propozycję co do zaliczenia zainteresowanych osób do właściwego korpusu osobowego oficerów, grupy i specjalności wojskowej, po czym po dołączeniu dokumentów ewidencji personalnej tych osób przesyłają wnioski do Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej w terminie 14 dni od ich otrzymania.