Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.674

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 2017 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.