Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.840

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.