Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.840

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Staniątki - opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń opactwa z kościołem pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha, klasztorem, dzwonnicą oraz budynkiem dawnej szkoły, i pokrywa się z obszarem działki ewidencyjnej nr 376 (obręb 0005).
2.  Mapa pomnika historii "Staniątki - opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek" stanowi załącznik do rozporządzenia.