Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.840

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, autentyczność substancji oraz wartości niematerialne, najstarszego w kraju żeńskiego klasztoru benedyktyńskiego o ośmiusetletniej ciągłości funkcjonowania, z trzynastowiecznym gotyckim kościołem halowym oraz cennymi dziełami sztuki gromadzonymi przez stulecia, a także unikatowymi archiwaliami muzycznymi związanymi z kultywowaną w klasztorze od średniowiecza sztuką śpiewu liturgicznego.