Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.37.203

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 1998 r.
Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.