Uznanie dzikich indyków za zwierzęta łowne oraz wprowadzenie dla nich czasu ochronnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.50.416

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 26 czerwca 1929 r.
o uznaniu dzikich indyków za zwierzęta łowne oraz o wprowadzeniu dla nich czasu ochronnego.

Na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 51 ust. 3 pkt. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 934) postanawiam co następuje:
Dzikie indyki uznaje się za zwierzęta łowne.
Zabrania się polować w czasie niżej oznaczonym (czasie ochronnym) na dzikie indyki:

dzikie indyki samce w czasie od 15 maja do 15 października,

dzikie indyki samice w czasie od 1 stycznia do 15 października.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.