Uznanie "Centralnego Ośrodka Oświaty Dorosłych - Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego (TURIL)" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.62.480

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 1948 r.
o uznaniu "Centralnego Ośrodka Oświaty Dorosłych - Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego (TURIL)" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Na podstawie art. 46 i 47 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 808) zarządza się, co następuje:
Stowarzyszenie "Centralny Ośrodek Oświaty Dorosłych - Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego (TURIL)" z siedzibą w Warszawie zostaje uznane za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Stowarzyszeniu powyższemu nadaje się statut, który będzie ogłoszony w Monitorze Polskim.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w porozumieniu z Ministrami Oświaty oraz Kultury i Sztuki.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.