Art. 21. - Uwłaszczenie i uregulowanie innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.14.78 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  21.

Nabycie własności nieruchomości na podstwie przepisów niniejszego dekretu nie podlega podatkowi od nabycia praw majątkowych.