Utworzenie, zniesienie i zmiana niektórych gmin w powiatach: węgrowskim, siedleckim i sokołowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.39.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 1952 r.
w sprawie utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych gmin w powiatach: węgrowskim, siedleckim i sokołowskim.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
W powiecie węgrowskim, województwie warszawskim:
1)
tworzy się gminę Trawy z siedzibą gminnej rady narodowej w Trawach; w skład tej gminy wchodzą gromady: Adampol, Jaczewek, Marysin, Modecin, Połazie, Radoszyna, Świętochów Nowy, Świętochów Stary, Trawy, Wiktoria, które wyłącza się z gminy Borze, gromady: Bednarze, Jugi, Kąty, Kupce, Maksymilianów, Sekłak, Sewerynów, które wyłącza się z gminy Korytnica, oraz gromada Rabiany, którą wyłącza się z gminy Jaczew,
2)
znosi się gminę Jaczew, a z obszaru zniesionej gminy włącza się:
a)
gromadę Karczewiec do gminy Ossówno,
b)
gromady: Bednarze, Górki Grubaki, Górki Średnie, Jaczew, Konary, Kruszew, Rąbież, Rowiska, Zalesie, Zawady, Żelazów do gminy Korytnica,
c)
gromady Połazie i Wielądki do gminy Borze,
3)
wyłącza się:
a)
z gminy Borze gromady Krypy i Strupiechów i włącza się je do gminy Ossówno,
b)
z gminy Ossówno gromady Czerwonka Folwark i Czerwonka Wieś i włącza się je do gminy Borze,
c)
z gminy Miedzna gromadę Miednik i włącza się ją do gminy Stoczek.
W powiecie siedleckim, województwie warszawskim wyłącza się:
1)
z gminy Wodynie gromadę Trzcianiec i włącza się ją do gminy Domanice,
2)
z gminy Krześlin:
a)
gromadę Trojanki i włącza się ją do gminy Skupie,
b)
gromady Grabowiec i Hołubla i włącza się je do gminy Tarków,
3)
z gminy Skórzec gromadę Lipniak i włącza się ją do gminy Wiśniew,
4)
z gminy Tarków gromady: Cierpigórz, Górki, Głuchówek i Starawieś i włącza się je do gminy Przesmyki.
W powiecie sokołowskim, województwie warszawskim wyłącza się:
1)
z gminy Kosów gromady: Rytele Olechny, Wólka Rytelska i Zawady i włącza się je do gminy Olszew,
2)
z gminy Olszew:
a)
gromady: Rytele Suche, Rytele Święckie i Rytele Wszołki i włącza się je do gminy Kosów,
b)
gromady: Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Grądy, Kuczaby, Ratyniec Nowy, Ratyniec Stary i Zaleś i włącza się je do gminy Sterdyń,
c)
gromady: Dybów, Skibniew Kurcze, Skibniew Podawce i Skibniew Sągole i włącza się je do gminy Chruszczewka,
3)
z gminy Sterdyń gromady: Adolfów, Ceranów, Garnek, Grodzickie, Grzymki, Kamieńskie, Noski, Przewóz Nurski, Radość, Wszebory, Wólka Nadbużna i włącza się je do gminy Olszew,
4)
z gminy Jabłonna gromadę Kamieńczyk i włącza się ją do gminy Sterdyń,
5)
z gminy Kudelczyn gromady: Emilianów, Nowawieś, Przeździatka, Ząbków, Ząbków Kolonia i włącza się je do gminy Grochów,
6)
z gminy Grochów gromady: Rozbity Kamień, Trebień, Węże i włącza się je do gminy Kudelczyn,
7)
z gminy Wyrozęby gromadę Wierzbice Górne i włącza się ją do gminy Repki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1952 r.