Utworzenie, zmiana granic, siedzib i nazw niektórych gmin w powiecie warszawskim, województwie warszawskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.26.180

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 maja 1952 r.
w sprawie utworzenia, zmiany granic, siedzib i nazw niektórych gmin w powiecie warszawskim, województwie warszawskim.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
W powiecie warszawskim, województwie warszawskim, tworzy się następujące gminy:
1)
gminę Celestynów z siedzibą gminnej rady narodowej w Celestynowie; w skład tej gminy wchodzą gromady: Celestynów, Dąbrówka, Glina, Lasek, Pogorzel i Tabor, które wyłącza się z gminy Karczew;
2)
gminę Ostrowiec z siedzibą gminnej rady narodowej w Ostrowcu; w skład tej gminy wchodzą gromady: Brzezinka, Glinki, Janów, Kępa Nadbrzeska, Łukówiec, Nadbrzeż, Ostrowiec, Otwock Mały, Otwock Wielki, Piotrowice, Sobiekursk, Władysławów i Wygoda, które wyłącza się z gminy Karczew;
3)
gminę Halinów z siedzibą gminnej rady narodowej w Halinowie; w skład tej gminy wchodzą gromady: Brzeziny, Wielgolas Brzeziński i Wielgolas Duchnowski, które wyłącza się z gminy Wiązowna, oraz gromady: Cisie, Desno, Długa Kościelna, Grabina, Halinów, Hipolitów, Józefin, Kazimierów, Konik Nowy, Konik Stary, Królewskie Bagno, Krzewina i Żwirówka, które wyłącza się z gminy Okuniew;
4)
gminę Ząbki z siedzibą gminnej rady narodowej w Ząbkach; w skład tej gminy wchodzą gromady: Drewnica i Ząbki, które wyłącza się z gminy Marki;
5)
gminę Pustelnik z siedzibą gminnej rady narodowej w Pustelniku; w skład tej gminy wchodzą gromady: Pustelnik i Struga, które wyłącza się z gminy Marki, oraz gromady Augustów, Augustówek, Kąty Grodziskie, Kobiałka, Olesin i Wojdy-Mańki, które wyłącza się z gminy Nieporęt;
6)
gminę Skrzeszew z siedzibą gminnej rady narodowej w Skrzeszewie; w skład tej gminy wchodzą gromady: Derlacz, Kałuszyn, Skrzeszew i Topolina, które wyłącza się z gminy Góra, gromady: Komornica, Poddębe i Wieliszew, które wyłącza się z gminy Nieporęt, oraz gromady: Dąbrowa Chotomowska, Łajski, Michałów-Reginów i Stanisławów, które wyłącza się z gminy Jabłonna;
7)
gminę Modlin z siedzibą gminnej rady narodowej w Modlinie; w skład tej gminy wchodzą gromady: Bronisławka, Kosewo, Kosewo Cegielnia, Modlin, Modlin Nowy, Modlin Stary, Szczypiorno i Wymysły, które wyłącza się z gminy Pomiechowo;
8)
gminę Kazuń z siedzibą gminnej rady narodowej w Kazuniu; w skład tej gminy wchodzą gromady: Augustówek, Cybulice Małe, Cybulice Duże, Czeczotki, Dębina, Dobrzyń, Jesionka, Kazuń Nowy, Kazuń Polski, Sady, Syndykowszczyzna, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów-Mikołajówka i Małocice, które wyłącza się z gminy Cząstków;
9)
gminę Izabelin z siedzibą gminnej rady narodowej w Izabelinie; w skład tej gminy wchodzą gromady: Izabelin, Koczargi Stare, Stanisławów, które wyłącza się z gminy Ożarów, gromada Klaudyn, którą wyłącza się z gminy Blizne, gromady Laski i Mościska, które wyłącza się z gminy Łomianki, oraz gromady: Hornówek, Izabelin B, Lipków, Sieraków i Truskaw, które wyłącza się z gminy Zaborów;
10)
gminę Lesznowola z siedzibą gminnej rady narodowej w Lesznowoli; w skład tej gminy wchodzą gromady: Łazy, Podolszyn, Podolszyn Nowy, Wilczogóra i Zgorzała, które wyłącza się z gminy Falenty, oraz gromady: Janczewice, Jazgarzewszczyzna, Lesznowola, Lesznowola Kolonia, Magdalenka, Mysiadło, Nowa Iwiczna, Nowa Wola i Stara Iwiczna, które wyłącza się z gminy Nowo-Iwiczna;
11)
gminę Wesoła z siedzibą gminnej rady narodowej w Wesołej; w skład tej gminy wchodzą gromady: Miłosna Stara, Szkopówka, Wesoła i Zielona Grzybowska, które wyłącza się z gminy Sulejówek, oraz gromada Pohulanka, którą wyłącza się z gminy Wiązowna.
W powiecie warszawskim, województwie warszawskim:
1)
wyłącza się:
a)
z gminy Marki gromadę Siwki i włącza się ją do gminy Zielonka,
b)
z gminy Okuniew gromadę Długa Szlachecka i włącza się ją do gminy Sulejówek,
c)
z gminy Ożarów gromady Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn i Zalesie i włącza się je do gminy Zaborów oraz gromady Koczargi Nowe i Zielonki i włącza się je do gminy Blizne,
d)
z gminy Blizne gromady Macierzysz, Piotrkówek Wielki, Bronisze i Jawczyce i włącza się je do gminy Ożarów,
e)
z gminy Karczew gromadę Świdry Wielkie i włącza się ją do gminy Józefów,
f)
z gminy Jabłonna gromady Michałów-Grabina i Szamocin i włącza się je do gminy Nieporęt;
2)
znosi się gminę Nowo-Iwiczna, a gromady: Chylice, Chyliczki, Józefosław i Julianów zniesionej gminy Nowo-Iwiczna włącza się do gminy Jeziorna;
3)
przenosi się:
a)
siedzibę gminnej rady narodowej gminy Blizne do Babic Starych, a nazwę tej gminy zmienia się na Babice Stare;
b)
siedzibę gminnej rady narodowej gminy Skorosze do Michałowic, a nazwę tej gminy zmienia się na Michałowice;
4)
zmienia się:
a)
nazwę gminy Góra na Janówek,
b)
nazwę gminy Pomiechowo na Pomiechówek.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1952 r.