§ 7. - Utworzenie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.50.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1922 r.
§  7.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem objęcia władzy na Górnym Śląsku przez Rzeczpospolitą Polską.