§ 4. - Utworzenie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.50.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1922 r.
§  4.
Przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach ustanawia się równocześnie Wydział Górniczy, powołany w myśl § 194a pruskiej ustawy górniczej z dnia 24 czerwca 1865 r. (w brzmieniu art. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1905) do załatwienia spraw górniczych w administracyjnym postępowaniu spornem na obszarze Górnego Śląska przyznanym Rzeczypospolitej Polskiej.