§ 1. - Utworzenie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.50.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1922 r.
§  1.
Z chwilą objęcia przez Rzeczpospolitą Polską władzy na części Górnego Śląska przyznanej Polsce decyzją Rady Ambasadorów z dnia 20 października 1921 r. ustanawia się Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.