Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.94.696

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 października 1921 r.
o utworzeniu wydziału VII w izbie skarbowej we Lwowie.

Na zasadzie art. 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P. № 65, poz. 391) oraz w uzupełnienie § 2 rozporządzenia wykonawczego z dnia 27 kwietnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 41, poz. 254), zarządza się co następuje:
Wydziela się z zakresu działania wydziału III izby skarbowej we Lwowie sprawy emerytalne i ustanawia się dla nich przy tejże izbie odrębny wydział VII "Emerytalny".