Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1476

| Akt oczekujący
Wersja od: 7 sierpnia 2019 r.
§  3.  Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpłynęły do wydziałów do spraw wojskowych w prokuraturach okręgowych właściwych na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w ich właściwości.