Utworzenie Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia w... - Dz.U.2019.1476 - OpenLEX

Utworzenie Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1476

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie utworzenia Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 35 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740) zarządza się, co następuje:
Tworzy się Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 402, z 2017 r. poz. 1762 i 2424, z 2018 r. poz. 1767 oraz z 2019 r. poz. 245) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku, Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy, Prokuratury Rejonowej w Gdyni i Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie.

2. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu, Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie i Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu.

3. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Katowice- -Południe w Katowicach, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie, Prokuratury Rejonowej w Lublinie, Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie i Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie.".

Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpłynęły do wydziałów do spraw wojskowych w prokuraturach okręgowych właściwych na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w ich właściwości.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2019 r.