Utworzenie Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.13.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 marca 1966 r.
w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Na podstawie art. 6 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
(uchylony).
Tracą moc:
1)
§ 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1954 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie (Dz. U. Nr 47, poz. 227);
2)
§ 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia Sądów Powiatowych w: Łapach, Mońkach, Zambrowie, Pucku, Staszowie, Szydłowcu, Zwoleniu, Świdwinie, Proszowicach, Opolu, Parczewie, Wieruszowie, Ostrzeszowie, Radymnie, Strzyżowie, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Goleniowie, Nowej Rudzie i Lubsku (Dz. U. Nr 56, poz. 281).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1966 r.
1 § 1 uchylony przez § 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie ((Dz.U.70.30.258) z dniem 31 grudnia 1970 r.