Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Wołominie oraz zmiana właściwości Sądów Powiatowych w Mińsku Mazowieckim i Otwocku w sprawach karnych nieletnich i w sprawach o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.7.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 marca 1971 r.
w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Wołominie oraz zmiany właściwości Sądów Powiatowych w Mińsku Mazowieckim i Otwocku w sprawach karnych nieletnich i w sprawach o rozwód.

Na podstawie art. 6 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55 i z 1969 r. Nr 13, poz. 98) i art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 i z 1965 r. Nr 15, poz. 113) zarządza się, co następuje:
(uchylony).
(uchylony).
(uchylony).
Tracą moc:
1)
§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Otwocku (Dz. U. Nr 21, poz. 136) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Wołominie,
2)
§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Ostrołęce (Dz. U. Nr 13, poz. 94) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Wyszkowie,
3)
§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim (Dz. U. z 1965 r. Nr 2, poz. 8) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Garwolinie,
4)
§ 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych, właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210) w części dotyczącej Sądów Powiatowych w Garwolinie i Otwocku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1971 r.
1 § 1 uchylony przez § 2 pkt 47 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz.U.73.13.94) z dniem 1 lipca 1973 r.
2 § 2 uchylony przez § 2 pkt 47 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz.U.73.13.94) z dniem 1 lipca 1973 r.
3 § 3 uchylony przez § 2 pkt 22 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz.U.73.13.95) z dniem 1 lipca 1973 r.