Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.25.190

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1969 r.
§  2. Traci moc § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Toruniu, Chrzanowie, Rybniku, Gliwicach i Głogowie (Dz. U. Nr 32, poz. 150) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Oświęcimiu.