Utworzenie Wolińskiego Parku Narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.14.79

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 marca 1960 r.
w sprawie utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego. *

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
Tworzy się Woliński Park Narodowy o obszarze około 4691 ha, zwany dalej "Parkiem", położony w powiecie wolińskim w województwie szczecińskim.
(uchylone).
*Rozporządzenie uchylone z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego na podstawie § 7 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego (Dz.U.96.4.30) z dniem 1 lutego 1996 r.