Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.5.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 30 listopada 1920 r.
w przedmiocie utworzenia wojskowych sądów załogowych oraz podziału wojskowych okręgów generalnych na obwody sądowe.

Na podstawie art. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 59, poz. 368) zarządzam utworzenie wojskowych sądów załogowych i marynarskich oraz podział w myśl art. 11 tegoż rozporządzenia, obszaru wojskowych okręgów generalnych na następujące tymczasowe obwody sądowe:

I.

Okrąg Generalny Warszawski:

1) obwód Warszawski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Warszawie i Mińsku Mazowieckim,
2) obwód Modliński - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Płocku oraz oddziałów stacjonowanych w obozie warownym w Modlinie,
3) obwód Ciechanowski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Ciechanowie i Pułtusku z wyjątkiem obozu warownego w Modlinie,
4) obwód Łomżyński - dla obszaru powiatowej komendy uzupełnień w Łomży,
5) obwód Białostocki - dla obszaru powiatowej komendy uzupełnień w Białymstoku.

II.

Okrąg Generalny Lubelski:

1) obwód Lubelski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Lublinie i Lubartowie,
2) obwód Siedlecki - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Siedlcach, Kozienicach i w Białej,
3) obwód Chełmski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Chełmie i w Zamościu,
4) obwód Ostrowski - dla obszaru powiatowej komendy uzupełnień w Ostrowiu Łomż.

III.

Okrąg Generalny Kielecki:

1) obwód Kielecki - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Kielcach, Radomiu i Ostrowcu,
2) obwód Częstochowski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Częstochowie, Będzinie, Radomsku i w Miechowie,
3) obwód Piotrkowski - dla obszaru powiatowej komendy uzupełnień w Piotrkowie.

IV.

Okrąg Generalny Łódzki:

1) obwód Łódzki - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Łodzi, Tomaszowie Rawskim i Kaliszu,
2) obwód Kuciński - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Kutnie i w Łowiczu,
3) obwód Włocławski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień we Włocławku i w Koninie.

V.

Okrąg Generalny Krakowski:

1) obwód Krakowski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Krakowie i w Wadowicach,
2) obwód Tarnowski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Tarnowie i w Rzeszowie,
3) obwód Nowosądecki - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Nowym Sączu i w Sanoku.

VI.

Okrąg Generalny Lwowski:

1) obwód Lwowski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień we Lwowie i w Gródku Jagiellońskim,
2) obwód Przemyski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Przemyślu i Jarosławiu,
3) obwód Stryjski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Stryju i w Sam borze,
4) obwód Stanisławowski-dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Stanisławowie i Kołomyi,
5) obwód Złoczowski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Złoczowie i Brzeżanach oraz dla powiatu Buczackiego z obszaru powiatowe] komendy uzupełnień w Czortkowie.

VII.

Okrąg Generalny Poznański:

1) obwód Poznański - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Poznaniu, w Olsztynie, Kościanie, Szamotułach i Gnieźnie,
2) obwód Bydgoski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Bydgoszczy i w Inowrocławiu,
3) obwód Ostrowski - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Ostrowiu i w Krotoszynie.

VIII.

Okrąg Generalny Pomorski:

1) obwód Grudziądzki - dla obszaru powiatowej komendy uzupełnień w Grudziądzu,
2) obwód Toruński - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Toruniu,
3) obwód Starogardzki - dla obszaru powiatowych komend uzupełnień w Starogardzie i Kościerzynie.

Dla dowództwa wybrzeża w Pucku ustanawia się Sąd Marynarski w Pucku.

Sądy załogowe w powyżej wskazanych obwodach sądowych mają siedzibą w tych miastach, od których obwody biorą nazwy.