Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.45.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 12 maja 1921 r.
w przedmiocie utworzenia w Sosnowcu i Zawierciu urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych i kas skarbowych.

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P. z r. 1919 № 65 poz. 391) zarządza się co następuje:
§  1. W powiecie będzińskim zamiast istniejących obecnie dwóch urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych i dwóch kas skarbowych w Będzinie i Dąbrowie tworzy się dwa urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych i dwie kasy skarbowe, w Sosnowcu i Zawierciu.
§  2. Do okręgu urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych w Sosnowcu włącza się gminy: Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowa, Bobrowniki, Grodziec, Łagisza, Ożarowice, Wojkowice-Kościelne, Olkusko-Siewierska, Niwka, Zagórze i Łosień.

Do okręgu urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych w Zawierciu włącza się gminy: Zawiercie, Choroń, Koziegłowy, Koziegłówki, Mierzęcice, Mrzygłód, Pińczyce, Poręba, Rudnik-Wielki, Siewierz, Rokitno-Szlacheckie, Kromołów, Niegowa, Włodowice i Żarki.

Okręgi kas skarbowych w Sosnowcu i Zawierciu obejmują oznaczone wyżej okręgi urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych.

§  3. Przepis ostatniego ustępu § 2 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 15 z 1920 r. poz. 81) uchyla się.
§  4. Szczegółowe zarządzenia w przedmiocie utworzenia względnie przeniesienia wymiecionych w § 1 niniejszego rozporządzenia urzędów wyda izba skarbowa w Kielcach.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie ż dniem ogłoszenia.