§ 3. - Utworzenie w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem, gminy wiejskiej pod nazwą "Wacławice".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.65.580

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lipca 1927 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.