Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.57.348

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie utworzenia urzędu notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Kaliszu z siedzibą w Błaszkach.

Na zasadzie art. 4 ustawy notarjalnej z r. 1866, po porozumieniu się z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu, postanawiam utworzyć urząd notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Kaliszu z siedzibą w Błaszkach.
Warszawa, dnia 7 lipca 1919 r.