Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.17.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
w przedmiocie utworzenia trzeciej kancelarji notarjalnej przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Częstochowie.

Na zasadzie art. 4 Ustawy notarjalnej z roku 1866 po porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu postanawiam utworzyć trzecią kancelarję notarjalną przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w m. Częstochowie.
Warszawa, dnia 4 lutego 1919 r.