§ 5. - Utworzenie Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.
§  5.
Sprawy karne i cywilne wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a do dnia tego nie zakończone, które zgodnie z tym rozporządzeniem należą do właściwości Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, winny być prowadzone aż do zakończenia przez właściwe w chwili ich wszczęcia sądy powiatowe.