§ 5. - Utworzenie Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku. - Dz.U.1974.25.148 - OpenLEX

§ 5. - Utworzenie Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.25.148

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1974 r.
§  5.
Tracą moc:
1)
§ 1 i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496), w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Nisku i Wydziału Zamiejscowego w Rozwadowie Sądu Powiatowego w Tarnobrzegu,
2)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1953 r. w sprawie obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Nisku (Dz. U. Nr 40, poz. 175),
3)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1957 r. w sprawie zmiany obszarów właściwości Sądu Powiatowego w Nisku i Wydziału Zamiejscowego w Rozwadowie Sądu Powiatowego w Tarnobrzegu (Dz. U. Nr 39, poz. 178).