§ 4. - Utworzenie Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku. - Dz.U.1974.25.148 - OpenLEX

§ 4. - Utworzenie Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.25.148

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1974 r.
§  4.
Wprowadza się następujące zmiany:
1)
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz. U. Nr 13, poz. 94):
a)
w § 1 ust. 14 pkt 10 wyrazy "dla okręgów Sądów Powiatowych w Tarnobrzegu i Nisku" zastępuje się wyrazami "dla okręgu tego Sądu",
b)
w § 1 ust. 14 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"Wydział dla Nieletnich Sądu Powiatowego w Stalowej Woli dla okręgu tego Sądu",

2)
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalania sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 13, poz. 95):
a)
w § 1 ust. 14 pkt 10 wyrazy "dla okręgów Sądów Powiatowych w Tarnobrzegu i Nisku" zastępuje się wyrazami "dla okręgu tego Sądu",
b)
w § 1 ust. 14 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) Sąd Powiatowy w Stalowej Woli dla okręgu tego Sądu".