Utworzenie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz zmiana rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych... - Dz.U.2004.281.2798 - OpenLEX

Utworzenie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz zmiana rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.281.2798

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości *

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 4, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Tworzy się Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Sąd Apelacyjny w Warszawie - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie;";

2)
w § 6 w ust. 2:
a)
w pkt 1:
-
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Sąd Okręgowy w Łomży - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,",

-
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Sąd Okręgowy w Suwałkach - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Sejnach i Suwałkach;",

b)
w pkt 9:
-
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Sąd Okręgowy w Warszawie - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,",

-
po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie i Wołominie;";

3)
w § 8 w ust. 2:
a)
w pkt 17 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Sąd Rejonowy w Lublinie - dla miast Lublin i Świdnik oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew,",

b)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:

a) Sąd Rejonowy w Grajewie - dla miasta Grajewo oraz gmin: Goniądz, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Trzcianne i Wąsosz,

b) Sąd Rejonowy w Łomży - dla miast Kolno i Łomża oraz gmin: Grabowo, Jedwabne, Kolno, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Stawiski, Śniadowo, Turośl, Wizna i Zbójna,

c) Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem - dla miasta Wysokie Mazowieckie oraz gmin: Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie,

d) Sąd Rejonowy w Zambrowie - dla miasta Zambrów oraz gmin: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów i Zawady;",

c)
pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

a) Sąd Rejonowy w Augustowie - dla miasta Augustów oraz gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin,

b) Sąd Rejonowy w Sejnach - dla miasta Sejny oraz gmin: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny,

c) Sąd Rejonowy w Suwałkach - dla miasta Suwałki oraz gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny;",

d)
w pkt 36 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Sąd Rejonowy w Brodnicy - dla miasta Brodnica oraz gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno,",

e)
pkt 37 otrzymuje brzmienie:

"37) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim - dla miast Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno,

b) Sąd Rejonowy w Pruszkowie - dla miast Piastów i Pruszków oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice,

c) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów oraz gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów,

d) Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota, Ursus, Włochy, Wola i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki,

e) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Śródmieście;",

f)
po pkt 37 dodaje się pkt 37a w brzmieniu:

"37a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy w Legionowie - dla miasta Legionowo oraz gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew,

b) Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim - dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym,

c) Sąd Rejonowy w Otwocku - dla miast Józefów i Otwock oraz gmin: Celestynów, Karczew, Kołbiel i Wiązowna,

d) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi w Warszawie - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer i Wesoła,

e) Sąd Rejonowy w Wołominie - dla miast: Kobyłka, Marki, Ząbki i Zielonka oraz gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin;",

g)
w pkt 40 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Sąd Rejonowy w Biłgoraju - dla miasta Biłgoraj oraz gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin,".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem przepisów § 1, § 2 pkt 1, pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. e i f, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2005 r.
* Z dniem 11 sierpnia 2020 r. nin. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23) przez art. 1 pkt 5 i art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1443).