Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.8.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Suwałkach.

Na wniosek Rady Ministrów postanawiam:
1) utworzyć sąd okręgowy w Suwałkach,
2) do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Suwałkach zaliczyć powiaty: Suwalski, Sejneński i Augustowski gub. Suwalskiej.

Termin utworzenia sądu określi i przepisy wykonawcze wyda Rada Ministrów.

Dan w Warszawie, d. 16 stycznia 1919 r.