Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.1.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Białej, gub. Siedleckiej.

Na wniosek Rady Ministrów postanawiam:
1) utworzyć sąd okręgowy w Białej, gub. Siedleckiej,
2) do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Białej zaliczyć powiaty: Bialski, Radzyński, Konstantynowski i Włodawski, gub. Siedleckiej.

Termin utworzenia sądu określi i przepisy wykonawcze wyda Rada Ministrów.

Dano w Warszawie, dn. 24 grudnia 1918 r.