§ 8. - Utworzenie sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.18.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1979 r.
§  8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1975 r.