§ 7. - Utworzenie sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.18.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1979 r.
§  7.
Tracą moc przepisy dotyczące przedmiotów uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, a w szczególności:
1)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496 z późniejszymi zmianami),
2)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z późniejszymi zmianami),
3)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 13, poz. 95 z późniejszymi zmianami),
4)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Sopocie i powierzenie temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód oraz utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Gdańsku i Sopocie (Dz. U. Nr 7, poz. 39).