Utworzenie sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.66.672

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

Na podstawie art. 17 § 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 i 1319) zarządza się, co następuje:
Przedmiotem rozporządzenia jest utworzenie w sądach okręgowych - sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, sądów pracy lub sądów ubezpieczeń społecznych oraz w sądach rejonowych - sądów pracy, a także przekazanie niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z właściwości innych sądów okręgowych i niektórym sądom rejonowym - rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy z właściwości więcej niż jednego sądu rejonowego.
W sądach okręgowych tworzy się sądy pracy, sądy ubezpieczeń społecznych oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, jako odpowiednio wydziały pracy, wydziały ubezpieczeń społecznych oraz wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych:
1)
w Sądzie Okręgowym w Warszawie:
a) 1
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku i Warszawie,
b) 2
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyninie, Płocku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Płocku, Sądów Rejonowych w Otwocku i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sprawy z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie i odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
c)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym sprawy zagraniczne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Biuro Rent Zagranicznych, Sądów Rejonowych w: Ciechanowie, Mławie i Płońsku z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Płocku oraz sprawy z Wojskowego Biura Emerytalnego,
d) 3
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sprawy z Biura Emerytalnego Służby Więziennej i odwołania od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce;
2)
w Sądzie Okręgowym w Białymstoku:
a)
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku,
b)
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Okręgowego w Łomży;
3)
w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
4)
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy:
a)
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,
b)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
5)
w Sądzie Okręgowym w Częstochowie - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
6)
w Sądzie Okręgowym w Elblągu - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
7)
w Sądzie Okręgowym w Gdańsku:
a)
Wydział Pracy z siedzibą w Gdyni - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,
b)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Gdyni - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
8)
w Sądzie Okręgowym w Gliwicach:
a)
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Lublińcu, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,
b)
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Rybniku - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim;
9)
w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
10)
w Sądzie Okręgowym w Kaliszu - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
11)
w Sądzie Okręgowym w Katowicach:
a)
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,
b)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chorzowie, Katowicach i Mysłowicach oraz sprawy organów rentowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach, Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach,
c)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu,
d)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jaworznie, Mikołowie, Pszczynie i Tychach;
12)
w Sądzie Okręgowym w Kielcach:
a)
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,
b)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
13)
w Sądzie Okręgowym w Koszalinie - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
14)
w Sądzie Okręgowym w Krakowie:
a)
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,
b)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,
c)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i Tarnowie;
15)
w Sądzie Okręgowym w Krośnie:
a)
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku,
b)
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Przemyślu - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku;
16)
w Sądzie Okręgowym w Legnicy - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Jeleniej Górze i Legnicy;
17)
w Sądzie Okręgowym w Lublinie:
a)
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,
b)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
18)
w Sądzie Okręgowym w Łodzi:
a)
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,
b)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i w Zgierzu,
c)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łasku, Łęczycy, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Skierniewicach, Wieluniu i Zduńskiej Woli;
19)
w Sądzie Okręgowym w Olsztynie - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
20)
w Sądzie Okręgowym w Opolu - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
21)
w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
22)
w Sądzie Okręgowym w Poznaniu:
a)
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Pile, Poznaniu, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie,
b)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Pile, Rawiczu, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie,
c)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni,
d)
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Koninie - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku;
23)
w Sądzie Okręgowym w Radomiu - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
24)
w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie:
a) 4
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,
b) 5
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,
c) 6
(skreślona);
25)
w Sądzie Okręgowym w Siedlcach - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
26)
w Sądzie Okręgowym w Słupsku - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
27)
w Sądzie Okręgowym w Suwałkach - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
28)
w Sądzie Okręgowym w Szczecinie:
a)
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,
b)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
29)
w Sądzie Okręgowym w Świdnicy - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
29a) 7
w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
30) 8
w Sądzie Okręgowym w Toruniu:
a)
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Toruniu i Włocławku,
b)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Toruniu i Włocławku;
31)
w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu:
a)
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: w Trzebnicy, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu i dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,
b)
Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: w Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Wołowie i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
c)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: w Trzebnicy, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu i dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,
d)
Wydział Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: w Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Wołowie i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
32)
w Sądzie Okręgowym w Zamościu - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;
33)
w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu.
1.
W sądach rejonowych tworzy się sądy pracy jako wydziały pracy do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujące, z zastrzeżeniem ust. 2, obszar właściwości sądu rejonowego, w którym zostały utworzone.
2.
Tworzy się sądy pracy jako wydziały pracy do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujące obszar właściwości dwóch lub więcej sądów rejonowych oraz ustala się obszary ich właściwości miejscowej:
1)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie:
a)
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie - Sądy Pracy jako trzy wydziały obejmujące obszar właściwości Sądów Rejonowych: w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie i w Wołominie:
Wydział Pracy obejmujący obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, część gminy Warszawa-Centrum określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Żoliborz i gmin Warszawa-Bielany i Izabelin z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz obszar właściwości Sądu Rejonowego w Legionowie,
Wydział Pracy obejmujący obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, część gminy Warszawa-Centrum, określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Ochota i gmin: Warszawa-Bemowo, Warszawa-Ursus i Warszawa-Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, oraz obszar właściwości Sądu Rejonowego w Otwocku,
Wydział Pracy obejmujący obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie, część gminy Warszawa-Centrum określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz obszar właściwości Sądów Rejonowych w Nowym Dworze Mazowieckim i Wołominie,
b)
w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie;
2)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku:
-
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Białymstoku i Sokółce;
3)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:
a)
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Bydgoszczy i Nakle n. Notecią,
b)
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Inowrocławiu i Mogilnie,
c)
w Sądzie Rejonowym w Szubinie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Szubinie i Żninie,
d)
w Sądzie Rejonowym w Świeciu, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Świeciu i Tucholi;
4)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu:
-
w Sądzie Rejonowym w Iławie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim;
5)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku:
a)
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Gdańsku i Sopocie,
b)
w Sądzie Rejonowym w Gdyni, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Gdyni i Wejherowie,
c)
w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Starogardzie Gdańskim i Tczewie;
6)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu:
a)
w Sądzie Rejonowym w Jarocinie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Jarocinie i Pleszewie,
b)
w Sądzie Rejonowym w Kępnie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kępnie i Ostrzeszowie;
7)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach:
a)
w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Jędrzejowie i Włoszczowie,
b)
w Sądzie Rejonowym w Pińczowie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kazimierzy Wielkiej i Pińczowie;
8)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie
-
w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Koszalinie i Sławnie;
9)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie:
a)
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Myślenicach, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
b)
w Sądzie Rejonowym w Wadowicach, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Suchej Beskidzkiej i Wadowicach;
10)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Krośnie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Brzozowie i Krośnie,
b)
w Sądzie Rejonowym w Sanoku, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Lesku i Sanoku;
11)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Białej Podlaskiej, Łukowie i Radzyniu Podlaskim,
b)
w Sądzie Rejonowym w Chełmie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Chełmie i Włodawie,
c)
w Sądzie Rejonowym w Lublinie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kraśniku, Lubartowie i Lublinie,
d)
w Sądzie Rejonowym w Puławach, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Opolu Lubelskim i Puławach;
12)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:
a)
w Sądzie Rejonowym w Kutnie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kutnie i Łęczycy,
b)
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Sądy Pracy jako dwa wydziały obejmujące obszar właściwości Sądów Rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi:
Wydział Pracy obejmujący część miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Bałuty i Polesie,
Wydział Pracy obejmujący część miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Górna, Śródmieście i Widzew oraz gminy: Andrespol, Brójce i Nowosolna,
c)
w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Brzezinach i Rawie Mazowieckiej;
13) 9
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:
-
w Sądzie Rejonowym w Zambrowie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie;
14)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
-
w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Muszynie i Nowym Sączu;
15)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Ełku, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Ełku i Piszu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Nidzicy i Szczytnie;
16)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu
-
w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Głubczycach i Kędzierzynie-Koźlu;
16a) 10
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce:
a)
w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Ostrołęce i Przasnyszu,
b)
w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku i Wyszkowie;
17)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku:
a)
w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ciechanowie, Mławie i Płońsku,
b)
w Sądzie Rejonowym w Płocku, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyninie, Płocku i Sierpcu;
18)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu
-
w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Środzie Wielkopolskiej i we Wrześni;
19)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu
-
w Sądzie Rejonowym w Lipsku, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Lipsku i Zwoleniu;
20)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach
-
w Sądzie Rejonowym w Siedlcach, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie;
21)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku
-
w Sądzie Rejonowym w Człuchowie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Bytowie i Człuchowie,
22)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach
-
w Sądzie Rejonowym w Suwałkach, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Grajewie i Suwałkach;
23)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Łobzie i Stargardzie Szczecińskim,
b)
w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kamieniu Pomorskim i Świnoujściu;
24)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie:
a)
w Sądzie Rejonowym w Bochni, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Brzesku i Bochni,
b)
w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie;
25) 11
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:
-
w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie;
25a) 12
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku:
a)
w Sądzie Rejonowym w Lipnie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Lipnie i Rypinie,
b)
w Sądzie Rejonowym we Włocławku, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Radziejowie i Włocławku;
26)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu
-
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Trzebnicy, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
27)
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu
-
w Sądzie Rejonowym w Zamościu, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Hrubieszowie, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1255, z 1999 r. Nr 26, poz. 238 i Nr 36, poz. 357, z 2000 r. Nr 61, poz. 715, Nr 81, poz. 914 i Nr 119, poz. 1262 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 136).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r.
1 § 2 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.89.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.
2 § 2 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.89.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.
3 § 2 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.89.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.
4 § 2 pkt 24 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.89.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.
5 § 2 pkt 24 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.89.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.
6 § 2 pkt 24 lit. c) skreślona przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.89.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.
7 § 2 pkt 29a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.89.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.
8 § 2 pkt 30 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.89.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.
9 § 3 ust. 2 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.89.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.
10 § 3 ust. 2 pkt 16a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.89.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.
11 § 3 ust. 2 pkt 25 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.89.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.
12 § 3 ust. 2 pkt 25a dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.89.982) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2001 r.