§ 9. - Utworzenie przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.386

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1949 r.
§  9.
Wysokość składek członkowskich ustala się w stosunku procentowym do czynszu, pobieranego na zasadzie przepisów dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali.