§ 12. - Utworzenie przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.386

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1949 r.
§  12.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.